Ta witryna jest obsługiwana przez cunruope.com. W całej lokalizacji terminy „my”, „nas” i „nasz” pytają cunruope.com. Cnieufny oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i uwag tu podanych.

 Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i przestrzegasz kolejnych warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich lub dowolnych użytkowników lokalizacji , w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części lokalizacji lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie przestrzegasz wszystkich warunków niniejszej umowy, nie będziesz mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za sugestię , akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków świadczenia usług.

 Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, podlegają nawet Warunkom korzystania z usługi. w dowolnym momencie na tej stronie przejrzysz najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do witryny internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. dostarczają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

 Rozdział 1 - Regulamin Sklepu Internetowego

 Zgadzając się na te Warunki korzystania z usługi, oświadczasz, że po prostu jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub po prostu jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i masz wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez dowolną z twoich nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

 Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

 Zabrania się rozpowszechniania wirusów, szkodliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym.

 Naruszenie któregokolwiek z Warunków zakończy się natychmiastowym zakończeniem Twoich Usług.

 Sekcja 2 — Warunki ogólne

 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

 Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji Mastercard) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu ewolucję i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje Mastercard są zwykle szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

 Zgadzasz się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody nas.

 Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie mogą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

 Sekcja 3 — Dokładność, kompletność i ramy czasowe danych

 Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Struktura na tej stronie jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie można na niej polegać ani wykorzystywać, ponieważ jest to jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami danych. Poleganie na tkaninie na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

 Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest obserwowanie zmian w naszej witrynie.

 Sekcja 4 — Modyfikacje usługi i koszt

 Ceny naszych produktów mogą nagle ulec zmianie.

 Zastrzegamy sobie prawo do nagłej zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie.

 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 Sekcja 5 — Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)

 Niektóre produkty lub usługi mogą być również dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

 Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec nagłej zmianie w dowolnym momencie, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

 Nie gwarantujemy, że standard jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

 Sekcja 6 — Dokładność informacji rozliczeniowych i kont

 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach równoważnego konta klienta, równoważną kartę Mastercard i/lub zamówienia korzystające z równoważnego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. w przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy zaplanować powiadomienie Cię, kontaktując się z e-mailem i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

 Przestrzegasz dostarczania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Przestrzegasz natychmiastowego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów Mastercard oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasze zwraca polityki

 Sekcja 7 — Narzędzia opcjonalne

 Możemy oferować Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie jesteśmy w stanie monitorować, kontrolować ani zmieniać.

 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że oferujemy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

 Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej lokalizacji odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych ).

 Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie najnowszych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą nawet podlegać tym Warunkom świadczenia usług.

 Sekcja 8 — Linki stron trzecich

 Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich.

 Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub witryny osób trzecich ani za inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich imprezy.

 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z nabyciem lub korzystaniem z produktów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w odniesieniu do stron internetowych osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami strony trzeciej oraz potwierdzenie ich zrozumienia przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

 Sekcja 9 — Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

 Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszego zaproszenia prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które po prostu nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zajmowania się jakimikolwiek Komentarzami w sposób poufny; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie Komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

 Możemy, ale nie mamy żadnego obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki Usługa.

 Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. dodatkowo zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani zawierać żadnych błędów lub innego złośliwego oprogramowania, które w jakikolwiek sposób wpłynęłoby na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. nie będziesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które tworzysz i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

 Sekcja 10 — Dane osobowe

 Przesyłanie przez Ciebie prywatnych informacji za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. patrzeć na nasze Polityką prywatności.

 Sekcja 11 — Błędy, nieścisłości i pominięcia

 Czasami na naszej stronie lub w ramach Usługi mogą również znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które będą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu przez Ciebie zamówienie).

 Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że każda informacja w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej została zmodyfikowana lub zaktualizowana.

 Sekcja 12 — Zabronione zastosowania

 Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z lokalizacji lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności lub prawa własności innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować wspieraną płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusy lub inny rodzaj złośliwego kodu, który zostanie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub sieci; (h) zbierać lub śledzić prywatne informacje innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

 Sekcja 13 — Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

 Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

 Nie gwarantujemy, że wyniki, które zostaną uzyskane w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

 Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, nagle dla ciebie.

 Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

 W żadnym wypadku cunruope.com, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne , lub wynikowe szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata wiedzy, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pomocą usługi lub z innych roszczeń związanych z jakimkolwiek podziękowaniem za korzystanie z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi za wszelkie błędy lub pominięcia w dowolnej treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, chociaż poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 Sekcja 14 - Odszkodowanie

 Przestrzegasz zasad zabezpieczenia, obrony i nieszkodliwości cunruope.com oraz nasza spółka macierzysta, spółki zależne, stowarzyszone, partnerzy, funkcjonariusze, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, wolne od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez osoby trzecie dzięki lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

 Sekcja 15 — Rozdzielność

 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a zatem niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Usługi, ustalenie takie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 Sekcja 16 - Wypowiedzenie

 Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.

 Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że po prostu nie chcesz korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

 Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełnisz lub podejrzewamy, że po prostu nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

 Sekcja 17 — Całość Umowy

 Brak wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje , zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

 Wszelkie niejasności w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść opracowującego.

 Sekcja 18 - Prawo właściwe

 Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których oferujemy Ci Usługi, podlegają przepisom prawa i są interpretowane zgodnie z nimi.

 Sekcja 19 — Zmiany w Warunkach korzystania z usługi

 W każdej chwili możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie.

 Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

 Sekcja 20 - Informacje kontaktowe

 Pytania o Warunki korzystania z usługi należy wysłać do nas na adres

 E-mail: support@cunruope.com